Prima Servicii specializate pentru subiecții violenței în familie

Servicii specializate pentru subiecții violenței în familie

SERVICII SPECIALIZATE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 

Pe teritoriul Republicii Moldova funcționează circa 7 centre prestatoare de servicii adresate victimelor violenței în familie finanțate din bugetul de stat, și anume:

 1. Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, mun. Chișinău, tel. 022-553042;
 2. Centrul Maternal “Pro Familia”, or. Căușeni, tel. 0243-26835;
 3. Centrul Maternal or. Anenii Noi ;
 4. Centrul Maternal “Pro Femina”, or. Hîncești, tel. 026923364;
 5. Centrul Maternal, or. Cahul, tel. 0299444080;
 6. Centrul de Criză Familială “Sotis”, or. Bălți , tel. 0231-92541;
 7. Centrul Maternal “Ariadna”, or. Drochia, tel. 0252-21032;

Totodată, pe teritoriul țării activează și 3 centre prestatoare de servicii victimelor violenței în familie finanțate din mijloacele donatorilor:

 1. Centrul gestionat de AO “Refugiul Casa Mărioarei”, mun. Chișinău, tel. 022-725861;
 2. Centru de zi – Centrul de Drept al Femeilor, mun. Chișinău, tel. 022-237306 ;
 3. Centrul de reabilitare a victimelor torturii “Memoria”, mun. Chișinău, tel. 022-273222.

SERVICII SPECIALIZATE PENTRU AGRESORII FAMILIALI

Activitatea profesioniștilor cu agresorii familiali face parte din politica de prevenire și atragere la răspundere, incluzând toate măsurile adresate agresorilor și care sunt orientate pentru stoparea comportamentului violent, și anume: ordinele de restricție de urgență, ordonanța de protecție, sancțiunile contravenționale (muncă neremunerată în folosul comunității, amendă sau arest contravențional) și penale (muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare), activități probaționale, programe anti-violență prestate de centrele pentru consilierea agresorilor familiali. 

Articolul 16 al Convenției de la Istanbul stabilește principiul că toate programele pentru agresorii violenței în familie și violenței sexuale trebuie organizate prin prioritizarea siguranței victimei, și să se bazeze pe respectarea  drepturilor omului.

Astfel, unul din principiile de bază al unor astfel de servicii și programe urmează să includă securitatea și sprijinul victimei. Acesta nu este un principiu abstract, ci un principiu concret, stabilind dreptul pentru fiecare victimă să fie în siguranță, să fie tratată prin prisma respectării și protejării drepturilor omului și să primească asistența necesară în timp ce agresorul se află într-un program de schimbare a comportamentului.

Consecința logică a acestui principiu, definită în articolului 16 al CAHVIO, constă în faptul că programele adresate agresorilor trebuie stabilite în strânsă coordonare cu serviciile specializate de asistență pentru victime.

Această cooperare este îndreptată spre asigurarea unei siguranțe sporite pentru victime și copiii săi. Despre evoluția schimbării comportamentului agresorului, specialiștii se informează din relatările victimei, a organului de poliție și probațiune. De aceea, cooperarea include nu numai serviciile specializate pentru victime, dar un cerc de profesioniști mai larg din sistemul de drept, formând o echipă comună care are ca sarcini informarea, raportarea informaților unul către altul, conjugarea eforturilor, complementaritatea acțiunilor întreprinse și oferirea unui mesaj comun și unic pentru agresori: responsabilitatea pentru actele de violență le aparține lor, violența în familie este o infracțiune și societatea nu tolerează astfel de comportamente.

Hotărîrea Guvernului nr. 496 din 30.06.2014 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare  şi funcționare a Centrului de Asistenţă şi Consiliere pentru  Agresorii Familiali şi a standardelor minime de calitate reprezintă cadru metodologic în plan național al unor astfel de servicii. În conformitate cu hotărîrea menționată, Centrul de Asistenţă  şi Consiliere pentru Agresorii Familiali este o instituție de profil social, ce prestează servicii integrate de asistență şi consiliere specializată persoanelor care comit acte de violență în familie, adolescenților cu comportament violent, manifestat atât în cadrul familiei, cât şi în afara ei.

Tipurile de servicii prestate în cadrul Centrului:    

 • informare;
 • consiliere individuală; 
 • consiliere de grup;
 • programe educaţionale pentru adolescenţii cu comportament agresiv;
 • consiliere juridică; 
 • referirea şi facilitarea accesului agresorilor la serviciile medicale, de angajare în  câmpul muncii, de profesionalizare; 
 • activități de socializare a beneficiarilor, precum şi crearea condițiilor prietenoase şi predispunerea beneficiarului către comunicare; 
 • consiliere a cuplului, pentru beneficiarii Centrului, acordată de către echipa de specialiști din cadrul Centrului.

La etapa actuală pe teritoriul Republicii Moldova activează 4 centre de consiliere și resocializare pentru agresorii familiali: Centrul pentru agresori “Ariadna”, Drochia, instituție publică, finanțată din bugetul de stat  și  Centrele deschise pe platforma ONG-urilor în or. Căușeni, mun. Chișinău și Asociația Obștească “Stimul” din or. Ocnița,finanțate din sursele donatorilor.